Styrgruppen

Alla besluten om satsningar inom ramen för Mervärdesavtalet tas av styrgruppen.
Styrgruppen konstituerades när avtalets undertecknades av parterna - vilket skedde efter att kommunfullmäktige i Oskarshamns och Östhammars kommuner godkänt avtalet.
I styrgruppen ingår Torbjörn Wahlborg Vattenfall (ordf), Johan Svenningsson Uniper (vice ordf), Eva Halldén SKB, Peter Wretlund Oskarshamns kommun och Jacob Spangenberg Östhammars kommmun.

Ansvarig för Mervärdesprogrammet på SKB är Anna Porelius.