Våra nyheter

Östhammars kommun utökar stödet till Källör

(2015-12-18)
Östhammars kommun har förlängt nyttjanderätten för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, i enlighet med föreliggande nyttjanderättsavtal. Kommunen kommer även att ha en insynsplats i styrelse...

Tre nya miljoner till föreningar när Föreningslyftet fortsätter tre år till

(2015-12-18)
Föreningslyftet ger föreningar i kommunen möjlighet att söka pengar till insatser som är framåtsyftande och nyskapande och som är öppna och tillgängliga för alla kommuninvånare och besökare. Två av...

Fortsatt satsning på Attraktiva Oskarshamn och Föreningslyftet

(2015-12-17)
Styrgruppen för mervärdesavtalet har idag fattat beslut om fortsatt satsning på Attraktiva Oskarshamn och Föreningslyftet. Utvärderingarna av de båda satsningarna har visat på positiva resultat och...

Hela regionen gynnas när Bruksgymnasiet i Gimo får ett labb för kraft, värme och ventilation

(2015-10-05)
Nu förstärks utbildningserbjudandet för teknikutbildningarna inom kraft-, värme- och ventilation i Gimo. Det sker genom en mervärdesinsats på en miljon kronor som möjliggör uppbyggnaden av ett KVV-...

Samlat resecentrum ger säkrare trafik I Oskarshamn

(2015-09-29)
Oskarshamns kommun vill skapa ett resecentrum där bussar, taxi, tåg och färjetrafiken ska samlas på ett och samma ställe. Detta blir nu mö...

Tio miljoner till utbyggnad av fiber och bredband på landsbygden

(2015-02-26)
Tempot i utbyggnaden av fiber och bredband på landsbygden behöver öka i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Därför satsas nu tio miljoner kronor i en särskild mervärdesinsats.