Förstudier

Inom ramen för mervärdesprogrammet genomför SKB och kommunerna tillsammans förstudier. I de flesta fall är det SKB som finansierar förstudierna och kostnaden räknas som värde. Men kommunerna har också egna medel – Oskarshamns kommun 2,5 miljoner kronor och Östhammars kommun 1,5 miljoner kronor – till bland annat förstudier.

Förstudierna är viktiga när det gäller att utreda och analysera olika frågor. De är också viktiga som underlag för styrgruppens beslut och fungerar som en källa till kunskap för alla inblandade parter.

Nedan följer några exempel på genomförda förstudier:

Oskarshamn

• Stadsutveckling (ladda ner som pdf)
• Organisation Oskarshamn (ladda ner som pdf)
• Väg 743 (ladda ner som pdf)
• Buss till järnväg (ladda ner som pdf 1, ladda ner som pdf 2)
• Kvastmossen
• Bostadsförsörjningsprogram (ladda ner som pdf)
• Väg 47 (ladda ner som pdf)
• Trafikutredning Centrum Oskarshamn (ladda ner som pdf)
• Järnväg norrut
• Energicollege (ladda ner som pdf)
• Marknadsföring Boendekoncept (ladda ner som pdf)

Östhammar

• Hargs hamn Samhällsekonomisk analys (ladda ner som pdf)
• Hargs hamn (ladda ner som pdf)
• Teknik- och energicollege (ladda ner som pdf)
• Väg 288 (ladda ner som pdf)
• Hotell Östhammar (ladda ner som pdf)
• 10 attraktiva boendekoncept (ladda ner som pdf)
• Entreprenörskap i skolan (ladda ner som pdf)
• Marknadsföring boendekoncept (ladda ner som pdf)