Våra nyheter

Pressmeddelande:

OK!-Center första mervärdessatsningen i Oskarshamn

(2009-11-26)
OK!-Center blir först ut bland mervärdessatsningarna i Oskarshamns kommun. Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp som bildats mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner för att leda mervärdesarbetet.

Pressmeddelande:

Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB

(2009-11-18)
Som en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner har SKB bildat dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling AB. Till vd för det nya bolaget har utsetts Stig Björne.

Pressmeddelande:

Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar

(2010-04-07)
Ett långsiktigt samarbetsavtal med SKB och dess ägare kring utvecklingsinsatser i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet läggs idag fram för de två berörda kommunerna. Svensk Kärnbränslehantering, SKB, planerar att under 2009 välja plats för att bygga slutförvaret för det använda kärnbränslet.

Pressmeddelande:

Avsiktsförklaring anger inriktning för fortsatt samarbete

(2008-12-01)
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, planerar att under 2009 välja plats för det framtida slutförvaret för använt kärnbränsle. Inför det kommande platsvalet har de aktuella kommunerna, Östhammar och Oskarshamn, gemensamt framfört att de tillsammans med SKB och SKB:s ägare vill diskutera hur mervärden kan skapas i respektive kommun. SKB och SKB:s ägare presenterar nu, efter de inledande diskussionerna, en avsiktsförklaring inför det fortsatta arbetet.