Våra nyheter

Pressmeddelande:

Investeringsstöd till tankställe för biogas i Oskarshamn

(2011-09-15)
Styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att bidra med ett investeringsstöd om fem miljoner kronor till ett tankställe för biogas i Oskarshamns kommun. Oskarshamns Energi kommer att ansvara för att tankstället etableras.

Pressmeddelande:

Teknik- och energicollege i Kalmar län nytt mervärdesprojekt

(2011-09-15)
För att tillgodose behovet av arbetskraft inom teknik- och energisektorn ska en collegeregion skapas i Kalmar län. Etableringen sker inom ramen för avtalet om mervärdesinsatser, men ska på sikt bli en del av det befintliga utbildningssystemet i regionen. Mervärdessatsningen om ca fem miljoner kronor görs i samarbete mellan Oskarshamns, Vimmerby och Mönsterås kommuner och det lokala näringslivet.

Pressmeddelande:

Mer teknik, naturvetenskap och energi i skolan målet för nytt mervärdesprojekt i Oskarshamn

(2011-02-01)
Fler unga behöver intressera sig för teknik, naturvetenskap och energi i framtiden. Därför startas nu ett projekt i Oskarshamn med målet att öka skolbarns intresse för dessa ämnen – från förskolan till högstadiet.

Pressmeddelande:

Teknik- och energicollege i norra Uppland målet för ny mervärdesinsats

(2010-09-15)
Fler unga behöver utbilda sig inom industri- och energisektorn i Östhammars kommun med omnejd. Därför startas nu ett projekt med målet att etablera teknik- och energicollege i norra Uppland (TECNU). Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp för mervärdesarbetet, bestående av SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Pressmeddelande:

Ingenjörsutbildning med inriktning mot kraftindustrin målet för nytt mervärdesprojekt

(2010-05-28)
Nova Högskolecentrum i Oskarshamn får medel för att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan bland annat utveckla en ingenjörsutbildning på kandidatnivå i Oskarshamn med inriktning mot kraftindustrin. Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp som består av SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner som leder mervärdesarbetet.

Pressmeddelande:

Samarbete ska ge spin-off i Oskarshamn och Östhammars kommuner

(2010-04-28)
En kraftfull satsning på att utveckla spin-off av SKB:s och SKB:s ägares verksamhet samt stödja framväxten av lokala innovationssystem i Oskarshamn och Östhammars kommuner – det är innebörden av ett projektbeslut som nu har fattats inom ramen för samarbetet om mervärdesinsatser.