Våra nyheter

Historisk satsning på centrum i Oskarshamn

(2014-06-09)
  Under de senaste åren har man kunnat se en positiv trend i Oskarshamns centrum. Flera nya affärer har etablerats, en ny handelsförening har startats och entrumhandlarna tror på en ...

Förbättrad hydraulikutbildning i Oskarshamn

(2014-04-11)
Styrgruppen för Mervärdesavtalet har fattat beslut om medel till förbättrad teknisk utrustning för hydraulikutbildning i Oskarshamn.

Fortsatt satsning på Inre hamnen

(2014-04-01)
Vid styrgruppsmötet i december 2013 beslutades att göra en förlängd satsning på projektet inre hamnen som syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområden i hamnen i Oskarshamn.

Föreningslyftet

(2013-09-02)
Under våren 2013 beslutade styrgruppen för Mervärdesprogrammet om en satsning – Föreningslyftet. Satsningen syftar till att stödja ideella föreningar i Östhammar och Oskarshamn, så att de kan bidra...

Pressmeddelande:

Entreprenörskap i skolan - nytt mervärdesprojekt i Östhammar

(2012-03-21)
Till hösten inleds ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Projektets mål är bland annat att stärka samverkan mellan skola och näringsliv genom hela skolsystemet och att samtliga skolledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande.

Pressmeddelande:

Bostadsutveckling i inre hamnen i Oskarshamn

(2011-12-14)
Styrgruppen för mervärdesavtalet har beslutat att stödja planeringen för en ny stadsdel i inre hamnen i Oskarshamn. Samhällsbyggnadskontoret kommer att ansvara för projektet som dels innefattar inledande utredningar och dels sedermera en arkitekttävling för utformningen av området.