Östhammars kommun utökar stödet till Källör

Östhammars kommun har förlängt nyttjanderätten för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, i enlighet med föreliggande nyttjanderättsavtal. Kommunen kommer även att ha en insynsplats i styrelsen under de tre första åren. Upplåtelsetiden är 2015-07-01 – 2018-06-30, med förlängning till 2025-06-30, om villkoret i avtalet uppfylls.

För att tydliggöra kommunens intentioner med ett gemensamt ansvar för fastigheten föreslår Östhammars kommun ett partnerskap under de tre första åren. Dessutom har Östhammars kommun och SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, inom ramen för Mervärdesavtalet, gemensamt beslutat om en insats på en miljon kronor från Mervärdesavtalet för stöd till renovering av Socitetshuset Källör.

– Det känns viktigt att ta tillvara det engagemang som präglat Bygdegårdsföreningens arbete under åren och Societetshuset kan fylla flera funktioner för orten och kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun.

Societetshuset vid Källör ska vara en mötesplats för såväl unga som äldre

Insatsen ska bidra till att öka ortens och kommunens attraktivitet på flera sätt. En viktig del är att skapa attraktivitet och infrastruktur för ungas företagsanda och på sikt öka möjligheten för etableringar inom tjänstesektorn och bli en mötesplats för unga och äldre, såväl när det gäller inflytande som aktiviteter i form av fester, musik och kulturevenemang.

Både Östhammars kommun och Bygdegårdsföreningen vill att Societetshuset ska bli ett landmärke för såväl besökare från land som hav och förlänga det attraktiva stråket mellan Krutudden och Källör.

Erik Walldén, ordförande i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, är mycket glad.

- Det här är väldigt glädjande och en stor uppmuntran till alla de frivilliga som arbetat så hårt med alla förberedelser inför restaureringen. Och nu sätter vi igång med själva restaureringen!

För mer information kontakta:

Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

Mobil: 070-252 01 42

Erik Walldén, ordförande Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör,

Mobil: 070-225 22 70