Hela regionen gynnas när Bruksgymnasiet i Gimo får ett labb för kraft, värme och ventilation

Nu förstärks utbildningserbjudandet för teknikutbildningarna inom kraft-, värme- och ventilation i Gimo. Det sker genom en mervärdesinsats på en miljon kronor som möjliggör uppbyggnaden av ett KVV-laboratorium. Såväl skolor som företag i hela regionen ska kunna använda labbet i framtiden.

Barn-och utbildningsnämnden i Östhammars Kommun har tidigare beslutat om motsvarande insats för att bygga upp KVV-laboratoriet,

– KVV-labbet gör våra utbildningar i Gimo mer attraktiva, samtidigt som vi kan möta industrins kompetensbehov i hela regionen, säger Barn-och utbildningsförvaltningens chef Lisbeth Bodén.

I nuläget finns det fem utbildningsanordnare som är intresserade av att använda labbet:

• Yrkeshögskolan på Bruksgymnasiet i Gimo med inriktningen Produktion och process

• Forsmarksskola inriktning T4

• Fyrisskolan inriktning T4

• Industriteknik med inriktning Process- och underhåll på Högbergsskolan i Tierp

• Kärnkraftsteknik på Uppsala Universitet

De företag som i dagsläget anmält sitt intresse för KVV-labbet i kompetenshöjande syfte för sin egen personal är:

• SKB

• Forsmarks Kärnkraftsgrupp AB

• Vattenfall Värme

• Holmensbruk i Hallstavik

• Sandvik AB

• Atlas Copco i Tierp

Jacob Spangenberg (C), Finanskommunalråd i Östhammars kommun och kommunens representant i styrgruppen för Mervärdesprogrammet, är mycket nöjd med beslutet:

– Utbildning och kompetensförsörjning är utpekat som ett av insatsområdena för mervärdesprogrammet och som en del av Teknikcollege Uppland är det viktigt att vi kan erbjuda attraktiva inlärningsmiljöer anpassade efter näringslivets behov.