Samlat resecentrum ger säkrare trafik I Oskarshamn

Oskarshamns kommun vill skapa ett resecentrum där bussar, taxi, tåg och färjetrafiken ska samlas på ett och samma ställe. Detta blir nu möjligt genom en särskild mervärdessatsning. Målet är att skapa en starkare ställning för kollektivtrafiken och samtidigt göra trafiksituationen kring Skeppsbrokajen säkrare.

Genom att bygga nya utfarter från färjeläget i Oskarshamn leds mycket av den tunga trafiken bort från Skeppsbrokajen, som istället kan bli en attraktiv plats där staden möter vattnet. I planerna, som finansieras via mervärdesavtalet med SKB, ingår även ett samlat resecentrum.

Förändringen kommer att minska de tunga fordonen från färjeläget som idag släpps ut via Skeppsbrokajen för vidare transport genom staden. De nya utfarterna från färjeläget möjliggör en förändring av området Inre hamnen som på sikt betyder byggande av bostäder.

- Att säkerheten höjs känns viktigt. Den befintliga trafikfaran med tunga fordon, personbilar och fotgängare som trängs vid Skeppsbrokajen försvinner. Och det blir enklare att evakuera området vid en eventuell olycka, säger Peter Wretlund
kommunstyrelsens ordförande Oskarshamns kommun.

Investeringen, på cirka 25 miljoner kronor under åren 2016 och 2018, görs via mervärdesavtalet.

- SKB planerar att driva verksamhet i Oskarshamn i decennier framåt. Därför är det särskilt glädjande att kunna bidra till en långsiktig trafiklösning och därmed en tryggare miljö för invånarna, säger Christopher Eckerberg vd SKB.

För mer information kontakta:

Rolf Persson, Oskarshamns kommun, 070-539 89 55

Jenny Rees, SKB, 070-693 85 20